TEATED


KURSUS “ETTEVÕTLUSE ALUSED” (registreerimine avatud)

KURSUS “SELLEST TULEB MINU ÄRIPLAAN”

KURSUS “PROJEKTIDE ÜLESEHITUS JA PROJEKTITAOTLUSTE KOOSTAMINE”

INFOPÄEV “PROJEKTIDE RAHASTAMISVÕIMALUSED”