KOOLITUSKURSUS “ETTEVÕTLUSE ALUSED”


Koolitus toimub vastavalt gruppide komplekteerumisele, koolituse aeg ja koht teatatakse registreerunutele 5 päeva enne koolituse algust.

Koolituse üldeesmärk ja sihtgrupp:

    Anda baasteadmisi ettevõtlusest, ettevõtlust reguleerivast seadusandlusest, ettevõtlusvormidest, äriplaani koostamise alustest, finantsarvestusest, ettevõtluse toetusmeetmetest. Loengud on kombineeritud individuaalkonsultatsioonidega oma isikliku äriplaani kokkupanekuks. Koolitus on mõeldud neile, kellel on huvi ja soov käivitada oma ettevõtet või äriprojekti.
Koolituse kestus:  6 päeva

Koolituse sisu:
    Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuseomadused ja sobivus ettevõtjaks Äriidee ja -kontseptsioon. Ettevõtluse vormid, nende erinevused, äriseadustiku nõuded. Väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise põhimõtted. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine. FIE majandustegevuse üldpõhimõtted, raamatupidamine ja maksustamine. Äriplaani koostamise alused. Ettevõtte turundus ja müügiprognoosid. Finantsprognooside koostamine Excel tabelitena, praktilised näited ja ülesanded. Ettevõtlusalased toetusprogrammid, erinevate programmide nõuded. Projektitaotluste koostamine ja esitamine.
Koolitusel osalejad saavad kirjalikud õppematerjalid. Koolituse läbimise kohta antakse korraldaja poolt vastav tunnistus. Koolitust viivad läbi Arendusprojektide Keskus T&T konsultandid.

REGISTREERU e-maili teel: pdc@pdc.ee