TEENUSED

Arendusprojektide Keskus T&T pakub soodsatel tingimustel koostööd kohalikele omavalitsustele, väikeettevõtjatele, mittetulundusühendustele.

Abistame teid järgmistes tegevustes:
 • ettevõtlusega alustamine sh. äri- ja mittetulundusühingute asutamine
 • äriplaanide ja finantsprognooside koostamine
 • projektiideede genereerimine, sobivate rahastamisallikate leidmine
 • projektikavade ja projektitaotluste koostamine
 • koostööpartnerite otsimine
 • projektijuhtimine sh. finantsjuhtimine
 • arengukavade, majandusalaste uuringute jms. koostamine
 • kontoritööd
Korraldame ka koolituskursusi ja infoseminare, ärikohtumisi ja kontaktüritusi

NB! Äriühingud ja FIE-d saavad äriplaanide, turuuuringute, projektitaotluste jne.
tellimisel taotleda EAS nõustamis-programmist soodustust 50% ulatuses.
Abistame vastavate taotlusdokumentide koostamisel.


Meie märksõnad teenuste osutamisel on:
 • asjatundlikkus
 • usaldusväärsus
 • abivalmidus
 • soodne hind