MEESKONDAnne Tang
- juhataja/konsultantKõrghariduse omandanud Tartu Ülikoolis matemaatika erialal, täiendanud end majanduse, regionaalarengu, ettevõtluse, projektijuhtimise, täiskasvanute koolituse, EL valdkonnas.
Omab ettevõtluse tugisüsteemi konsultandi kogemusi aastast 1995. On koostanud edukaid projektitaotlusi ja äriplaane erinevatele programmidele ning juhtinud positiivse rahastamisotsuse saanud projekte. Kuulub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse konsultantide võrgustikku, 2004.a. kvalifitseeritud ESF eksperdiks ning EL struktuurfondide nõustajaks.
Spetsialiseerumine: ettevõtlus- ja projektialane nõustamine ja koolitus, VKE sh. alustajate ettevõtjate äriplaanide koostamine. EL Struktuurfondide jt. projektitaotluste koostamine ja projekti juhtimine.
Harrastab koorilaulu, MTÜ Teaduste Akadeemia Naiskoori tegevliige.


Pear Tang (Ph.D ) -  projektijuht/konsultantKõrghariduse omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduskonnas. Kaitsnud teaduskraadi regionaalökonoomika alal Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis. Täiendanud end ärijuhtimise, kohaliku arengu, projekti juhtimise, EL valdkonnas. On u. 30 majandusalase publikatsiooni autor.
Omab ettevõtlus- ja arendusprojektide nõustamise kogemust aastast 1993. Koostanud positiivse rahastamisotsuse saanud äriplaane ja arendusprojekte, samuti osalenud nende elluviimisel. Koostanud arengukavu ja -strateegiaid. Kuulub EAS konsultantide võrgustiku, 2004.a. kvalifitseerunud ESF eksperdiks ning EL struktuurfondide nõustajaks.
Spetsialiseerumine: äriplaanide sh. finants- ja tasuvusarvestuste, strateegiate, arengukavade, projektitaotluste koostamine ning projektijuhtimine.


Allan Räim – IT konsultant

Vastavalt vajadusele tehakse koostööd erinevate valdkondade ekspertidega.